ZAKRES PRACY
*kompleksowe projekty wnętrz
*koncepcyjne projekty architektury mieszkalnej i komercyjnej
*projekty mebli
*projekty elewacji
*grafika 3d-wizualizacje zewnętrze i wewnętrzne
*rysunki 2d typu CAD

WYKSZTAŁCENIE
2008-2012 Politechnika Łódzka, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, kierunek Architektura Wnętrz (tytuł inżyniera)
2012-2014 Politechnika Łódzka, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, kierunek Architektura i Urbanistyka (tytuł mgr inż. arch.)

DODATKOWE KWALIFIKACJE I UMIEJĘTNOŚCI

*znajomość programów na poziomie bardzo dobrym: Autocad, Archicad, Sketchup, Artlantis, Adobe Photoshop
*znajomość programów na poziomie dobrym: 3ds Max Design
*dobra znajomość programów pakietu Office
*znajomość języka angielskiego na poziomie B2
*znajomość języka niemieckiego, rosyjskiego i francuskiego na poziomie podstawowym
*prawo jazdy kat.B
projektowanie wnętrz